ISO 9001

Sintrol Oy:n laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Sertifiointiin sisältyvä toiminta: erityisosaamista vaativien mittaus-, analysointi- ja testausratkaisujen suunnittelu, valmistus, markkinointi, myynti ja huolto.