Kysy lisätietoja tuotteesta
 1. Nimi(*)
  Pakollinen tieto!
 2. Yritys
  Invalid Input
 3. Puhelin
  Pakollinen tieto!
 4. Sähköposti(*)
  Pakollinen tieto!
 5. Viesti(*)
  Pakollinen tieto!
 6. (*)
  Invalid Input
« Takaisin tuotelistaukseen
Logo FireFly

Quick Suppression tukahdutusjärjestelmä

Parempi turva nopealla vasteajalla

Quick Suppression tukahduttamisjärjestelmä on kiinteä automaattinen palonsammutusjärjestelmä, sisältäen liekinilmaisun, vesisumun ja ohjausjärjestelmän erittäin nopealla vasteajalla. Järjestelmä on suunniteltu palon/liekkien nopeaan havaintaan ja sammutukseen kriittisten koneiden ympäristössä tai korkean riskin alueilla.

Firefly Quick Suppression järjestelmä

Firefly Quick Suppression järjestelmä perustuu Firefly:n liekinilmaisimiin ja tehokkaaseen vesisumujärjestelmään. Firefly:lta löytyy useita liekinilmaisimia eri ominaisuuksin vastaamaan eri sovellusten olosuhteita ja vaatimuksia.

Firefly:n vesisumujärjestelmä tukahduttaa tehokkaasti paloja käyttäen erittäin pientä vesimäärää. Ainutlaatuinen hydraulinen järjestelmä mahdollistaa erittäin nopean vasteajan.  

Kokonaisuudessaan Firefly Quick Suppression laitteiston vasteaika on normaalisti 1-3 sekuntia. Vieläkin lyhyempi vasteaika voidaan saavuttaa erityissovelluksiin. Firefly Quick Suppression vesisumujärjestelmä käyttää samaa ohjausyksikköä kuin kipinänilmaisujärjestelmä, joten nämä kaksi järjestelmää voidaan vaivattomasti integroida yhdistämään palontorjunta ja ennakoiva prosessinsuojaus optimaaliseksi ja älykkääksi järjestelmäksi.

Sovelluksia, joissa tähän mennessä on käytetty Firefly Quick Suppression järjestelmää:

 • Pehmopaperikoneet
 • Paperikoneet
 • Paperikoneiden IR-kuivainten suojaus
 • Höylät ja työstökoneet
 • Paneelipuristimet
 • Öljypumppuhuoneet
 • Silppurit
 • Kuljettimet
 • Lastausalueet ja purkualueet
 • Muuntajat
 • Turbiinit
 • Myllyjen palosuojaus
 • Murskat

Firefly – Maailman ensimmäinen kolmannen osapuolen hyväksymä Quick Suppression järjestelmä

Huhtikuussa 2017 – Firefly suoritti testejä DFL testimenetelmän no. DFL TM170307-1261 mukaisesti. Testit suoritettiin DFL:ssä, joka on ISO/IEC 17025 sertifioitu testauslaitos ja useiden vakuutusyhtiöiden valvoma.

Huhtikuun testien aikana Firefly suoritti testaukset testisarjoissa 1,2,4,5,8 ja 9 ja kaikki testit suoritettiin ja hyväksyttiin onnistuneesti.

Quick Suppression järjestelmän testiprotokolla

Quick Suppression tyyppisen tukahduttamisjärjestelmän testausprotokollaa kutsutaan nimityksellä ‘DFL TM170307-1261 – Quick Suppression tukahduttamisjärjestelmä tietyille korkean riskin alueille, tyypillisesti teollisuussovelluksiin’. Protokollan on kehittänyt DFL, joka on ISO/IEC 17025 sertifioitu testauslaboratorio akkreditoitu suorittamaan täyden mittakaavan palotestejä.

Kyseinen testiprotokolla perustuu CEN/TS 14972:2011, Appendix B, täysimittaiset palotestaukset sekä kiinteille polttoaineille, että nestemäisille polttoaineille. Siinä on erittäin tiukat vaatimukset hyväksytyille maksimisammutusajoille kattaen koko laitteiston ilmaisua, sammutusta ja ohjausjärjestelmää myöden. Testausprotokolla määrittää myös hyväksytyn maksimivasteajan (‘Complete System Response Time’) joka on vain 5 sekuntia useimmilla testeillä.  

Testausprotokolla määrittää esi-polttoajaksi 1 minuutin heptaanilla, jota tulee käyttää kaikille palotestauksille.  Tämä toimii järjestelmän testaamisena “pahimmassa mahdollisessa tapauksessa” ja varmistaa että palo on hyvin kehittynyt ennen sammutustoimintojen aloitusta. Todellisuudessa sammutustoiminta aktivoituu vain muutamassa sekunnissa Quick Suppression järjestelmällä, mikä helpottaa palon sammutusta.

Kaikki tämä yhdistettynä tekee DFL TM170307-1261 protokollasta erittäin konservatiivisen ja äärimmäisen vaativan testin.

Testiprotokolla sisältää 9 eri testisarjaa eri sovelluksille, sekä vertailukokeen muiden polttoaineiden kanssa laitteiston kokonaisvasteajan verifioimiseksi.

Testiprotokolla myös vaatii, että Quick Suppression järjestelmän asennusta tulee edeltää sovelluksen riskiarviointi.

TARKEMMAT TIEDOT PDF-TIEDOSTOINA

firefly_quick_suppression_tukahdutusjarjestelma Lataa tiedosto »

Timo Hakala

Tuotepäällikkö - Analysaattorit ja Safety

 • 09 5617 3666
 • 0400 405 507
Jätä soittopyyntö