Tuoteryhmät

Prosessimittaukset ja automaatio

Prosessisuureiden mittaaminen on avain tuotannon ja laadun tehokkaaseen hallintaan

Sintrolin myynti ja huolto toimivat tiiviissä yhteistyössä laitevalmistajien kanssa ja näin pystymme tarjoamaan sovellukseen ja prosessiin parhaiten soveltuvat ratkaisut sekä huolehtimaan niiden toiminnasta koko elinkaaren ajan. Edustamiemme tuotteiden valmistajat ovat kansainvälisiä yrityksiä, joiden laajat myynti- ja tukiverkostot tarjovat asiantuntija-apua menivätpä myymämme laitteet mihin päin maailmaa tahansa. Pitkäjänteiset päämiessuhteemme, jopa vuosikymmeniä jatkuneet, luovat toiminnallemme vankan pohjan.

Sintrolin edustamia prosessimittaus- ja automaatiolaitteita käyttämällä voidaan tuotantoa hallita aina raaka-aineen käsittelystä lopputuotteen varastointiin asti. Teemme jatkuvaa taustatyötä varmistaaksemme tuotevalikoimamme kattavuuden prosessiteollisuuden tarpeisiin.

Useat valikoimamme prosessimittauslaitteet sekä automaatiokomponentit täyttävät palo- ja räjähdysvaarallisissa olosuhteissa vaadittavat sertifioinnit, sekä muita prosessin turvallisuuden vuoksi vaadittavia hyväksyntöjä kuten SIL- standardi tai elintarviteollisuuden hygieniavaatimukset.

Emme tyydy toimimaan pelkkänä laitetoimittajana, vaan tarjoamme edustamillemme laitteille myös suunnittelu-, käyttöönotto-, huolto- ja koulutuspalveluja. Osaamisemme riittää myös räätälöityjen sovellusten suunnitteluun ja rakentamiseen.

 

Automaatio

PMA:n säädinlaitteet, signaalinmuuntimet ja I/O- yksiköt tarjoavat rakennustarvikkeet prosessien säätöön ja ohjaukseen. Identec Solution:n RFID- järjestelmien avulla voidaan hallita varasto- ja logistiikkakokonaisuuksia tai ohjata tuotantoa. Sintrolin räätälöimien järjestelmien avulla mittaus- ja ohjaustieto saa tehokkaammin prosessia tai tuotannon laatua parantavan muodon. Myös käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys ovat oleellisia käsitteitä sovelluksia kehittäessämme.

Lue lisää

Kosteus

Kiintoaineen kosteusmittauksiin Sintrol tarjoaa laajan valikoiman mittauslaitteita, joita käyttämällä voidaan varmistaa prosessin keskeytyksetön toiminta. Tähän jokainen prosessiteollisuuden toimija pyrkii.

Lue lisää

Lämpötila

Lämpötilalla on usein merkittävä rooli tuotteen laadun, ominaisuuksien sekä prosessin energiatehokkuuden muodostumisessa. Infrapunatekniikkaan perustuvat mittauskohdetta koskettamattomat lämpötilamittauslaitteet mittaavat jopa liikkuvien kohteiden lämpötilan nopeasti tuottaen arvokasta tietoa viivytyksettä. Vaativiin erikoissovelluksiin voimme tarjota myös räätälöityjä termoelementtiantureita.

Lue lisää

Paine

Paineen mittaus, kuten lämpötilakin, on yksi yleisimpiä prosessimittauksia. Sintrolin tuotteilla voidaan kattaa painemittaustarpeet aina perusmittauksista aggressiivisten nesteiden ja kaasujen painemittauksiin.

Lue lisää

Pinta ja tilavuus

Tuotevalikoimasta löytyvät tuotteet siilojen ja säiliöiden pinnankorkeuden ja tilavuuden mittaukseen. Valikoima sisältää pinnanmittaustuotteita pintakytkimistä aina pinnan muodon kuvantavaan tilavuusmittausjärjestelmään asti.

Lue lisää

Punnitus ja annostelu

Sintrolin tarjoamat punnitus- ja annostelujärjestelmät varmistavat tarkan ja ajantasaisen varastonhallinnan sekä saumattoman tuotteen raaka-aineiden annosteluprosessin turvallisesti ja luotettavasti. Käyttämällä tarjoamiamme punnitus- ja annostelukomponentteja järjestelmän käyttöönotto sekä huoltotoimenpiteet voidaan viedä läpi murto-osassa ajasta, jonka markkinoilla olevat muut vastaavat komponentit vaativat.

Lue lisää

Tiheys

Kiintoaineen tiheysmittauksiin Sintrol tarjoaa valikoiman mittauslaitteita, joita käyttämällä voidaan varmistaa prosessin keskeytyksetön toiminta.

Lue lisää

Virtausmittaus

Nesteiden, kaasujen ja kiintoaineiden virtauksen mittaukseen sekä tukosten havainnointiin Sintrol tarjoaa laajan valikoiman mittauslaitteita, joita käyttämällä voidaan varmistaa prosessin keskeytyksetön toiminta. Tähän jokainen prosessiteollisuuden toimija pyrkii.

Lue lisää