Tuoteryhmät

Päästömittaukset

Ratkaisemme asiakkaidemme päästömittaustarpeet ja toteutamme esimerkiksi polttolaitosten ja jätteenpolttolaitosten päästömittausjärjestelmiä. Toimitamme kaasuanalysaattoreita hapen, hiilidioksidin ja muiden kaasujen mittauksiin sekä hiukkaspäästömittareita. Toimitamme myös päästömittausratkaisuja muun muassa laivateollisuuteen.

 
per sivu
lataa...
Uutuus Opsis
Laivateollisuuden päästömittaus
Opsiksen DNV-GL tyyppihyväksytty laivojen päästömittauksiin tarkoitettu M800 järjestelmä mittaa...
Uutuus Protea
Protea atmosFIR CEM Päästömittauslaitteisto...
AtmosFIR CEM täysin kuumien ja märkien päästöjen mittaukseen. Laitetta käytetään useiden kaasuj...
Sintrol
Sintrol PIPO-paketti
Ratkaisu PIPO-asetuksen mittaustarpeisiin Jatkuvatoimiset hiukkaspäästömittarit ja O2/CO‐mitta...
Opsis
Elohopea-analysaattori
Opsiksen DOAS - periaatteeseen perustuvalla insitu-mittausmenetelmällä kaasu mitataan läpikanav...
Durag GmbH
D-EMS 2000 prosessimittausten tallennus ja ra...
DURAG  D-EMS 2000  päästö ja prosessimittausten tallennus ja raportointi järjestelmä. Modulaar...
Opsis
MercuryMan jatkuvaan Hg-mittaukseen
Opsis MercuryMan on suunniteltu jatkuvaan Hg-mittaukseen esimerkiksi voima- ja jätteenpolttolai...
Opsis
Opsis päästömittausjärjestelmät
Opsis päästömittausjärjestelmät on suunniteltu toimimaan rajuissakin prosessiolosuhteissa. Ne k...
Sintrol
Pölymittarit
Pölymittarit päästömittauksiin, prosessimittauksiin ja ympäristöpölymittauksiin.
Tekran
Hg CEM järjestelmä 3300xi
Tekran Instruments tarjoaa erikoisratkaisuja elohopean mittaamiseen niin ulkoilmasta, prosessei...
Tecora
Isokineettinen näytteenottaja ISOSTACK G4
Isokineettiset näytteenotot/sondit raskasmetalleille ja dioksiineille/furaaneille Tecora Isost...
Tecora
Dioksiini / furaani näytteenotin DECS
Jatkuvatoiminen dioksiini/furaani näytteenotin DECS Jatkuvatoiminen näytteenotin Tecora DECS s...