Tuoteryhmät

Ilmanlaatu

Toimitamme ilmanlaadun valvonta- ja mittausjärjestelmiä, sekä ilmanlaadun mittaukseen soveltuvia erittäin herkkiä ilmanlaadun analysaattoreita jäännöskaasujen mittaukseen. Ilmanlaadun tuotevalikoimasta löytyvät myös ympäristöilman hiukkasanalysaattorit ja ympäristöpölyn näytteenottimet.

 
per sivu
lataa...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
TAPI T100H SO2 analysaattori päästömittauksii...
UV-fluoresenssi mittausperiaatetta käyttävä analysaattori tarjoaa nopean ja luotettavan SO2 pit...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
TAPI T100 SO2 analysaattori
EN tyyppihyväksynnällä varustettu UV-fluoresenssi mittausperiaatetta käyttävä analysaattori tar...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
TAPI T100U ultraherkkä SO2 analysaattori
UV-fluoresenssi mittausperiaatetta käyttävä analysaattori tarjoaa nopean ja luotettavan mittauk...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
TAPI T200H NO/NO2/NOx analysaattori päästömit...
Kemiluminesenssiin perustuvassa menetelmässä hyödynnetään NO:n ja analysaattorissa tuotetun ots...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
TAPI T200M NO/NO2/NOx analysaattori laimennet...
Kemiluminesenssiin perustuvassa menetelmässä hyödynnetään NO:n ja analysaattorissa tuotetun ots...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
TAPI T200U ultraherkkä NO/NO2/NOx analysaatto...
Kemiluminesenssiin perustuva analysaattori on erittäin herkkä ja sillä voidaan mitata NOx-kompo...
Met One Instruments Inc
EN tyyppihyväksytty jatkuvatoiminen hiukkasan...
Met One Instruments BAM-1020 jatkuvatoiminen hiukkasanalysaattori Met One Instruments BAM-1020...
Met One Instruments, Inc
Mobiili jatkuvatoiminen hiukkasanalysaattori...
Met One Instruments E-BAM on siirrettäväksi suunniteltu jatkuvatoiminen hiukkasanalysaattori E...
Recordum Messtechnik GmbH
Recordum Airpointer ilmanlaadun mittaukseen
Recordum Airpointerilla voidaan mitata samanaikaisesti useaa eri kaasukomponenttia ympäristöilm...
Verewa
Jatkuvatoiminen F-701 hiukkasanalysaattori
Jatkuvatoiminen Verewa F-701 hiukkasanalysaattori ympäristöilman mittauksiin Verewa F-701 hiuk...
Opsis
EnviMan ilmanlaadunvalvonta ohjelma
Opsiksen EnviMan-ohjelmistopaketti on jatkuvasti kehittyvä nykyaikainen työkalu ilmanlaadunvalv...
Opsis
AQM ilmanlaadun valvontajärjestelmä
Opsiksen IR/FTIR DOAS-tekniikkaan perustuvat ilmanlaadun valvontajärjestelmät tarjoavat ratkais...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
T700 kalibraattori kaasuanalysaattoreiden kal...
Analysaattoriiin voidaan liittää UV otsonigeneraattori ja fotometri tarkkoja ja luotettavia ots...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
T360 CO2 analysaattori
T360 on CO2 -analysaattorisarja, jonka mittaukset perustuvat näytteen absorboiman infrapunaener...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
T300 CO analysaattori
T300 on pienten pitoisuuksien CO-analysaattori. Se vertaa näytteen absorboimaa infrapunaenergia...
Teledyne Advanced Pollution Instrumentation
TAPI T200 EN tyyppihyväksytty NO/NO2/NOx anal...
EN 14211 tyyppihyväksytty NO/NO2/NOx -analysaattori T200 mittaa kemiluminesenssiin perustuen. M...
Tekran
Elohopea-analysaattori 2537X
Tekran Instruments tarjoaa erikoisratkaisuja elohopean mittaamiseen niin ulkoilmasta, prosessei...
Tekran
Elohopeakalibraattori 2505
Tekran Instruments tarjoaa erikoisratkaisuja elohopean mittaamiseen niin ulkoilmasta, prosessei...
Tecora
Ympäristöpölyn näytteenotin ECHO PM
Automaattinen ulkoilma-asema referenssimenetelmien EN 12341 ja EN 14907 mukaisesti. Tecora Ech...
Tecora
Ympäristöpölyn näytteenotin Skypost PM HV
Automaattinen ulkoilma-asema jatkuvatoimiseen ympäristöilman hiukkaspitoisuuden valvontaan.  T...
Sintrol
Pölymittarit
Pölymittarit ympäristöpölymittauksiin, prosessimittauksiin sekä päästömittauksiin.
Tecora
SWAM 5A hiukkasanalysaattori
Ympäristöilman hiukkasanalysaattori Tecora SWAM 5 A on suunniteltu mahdollistamaan vuosittaise...
Tecora
SWAM 5A kaksikanavainen hiukkasanalysaattori
Kaksikanavainen ympäristöilman hiukkasanalysaattori Tecora SWAM 5 A Dual on automaattinen näyt...
Tecora
Optinen partikkelilaskuri
Optinen partikkelilaskuri Tecora OPC on monikanavainen optinen partikkelilaskuri reaaliaikaise...