Tuoteryhmät

Analysointi

Olemme olleet kattavien analysointipalveluiden edelläkävijä koko historiamme ajan. Toimitamme sekä yksittäisiä laitteita, että kehitämme kokonaisia analysointijärjestelmiä tehostamaan asiakkaittemme tuotantoa ja toimintaa. Palvelumme kattavat mm. päästömittausjärjestelmät, ympäristömittaukset, voimalaitos-, prosessi- ja jätevesimittaukset, sekä prosessien säätöä ohjaavat kaasu- ja nestemittaukset.

 

Juomateollisuuden analysointi

Tuotevalikoima sisältää erityisesti juomateollisuuden tarpeisiin kehitetyt laadunhallinnan laitteistot esimerkiksi panimo- ja virvoitusjuomateollisuudelle. Juomateollisuuden mittalaitteita löytyy muun muassa hiilidioksidin, hapen ja etanolin mittauksiin, vaahdon tarttuvuuden mittaukseen sekä pesuprosessien valvontaan ja näytteenottoon.

Lue lisää

Biokaasumittaukset

Prosessikaasujen virtausmittausten lisäksi tuotevalikoima tarjoaa ratkaisuja jätevesilaitosten tarpeisiin. Jätevesilaitoksille on mittalaitteiden lisäksi kehitetty prosessinohjauksen konsepteja jätteen biologiseen käsittelyyn. Konseptien ydinajatuksena on energiansäästö ja prosessinoptimointi. Jätevesilaitosten valikoimaa täydentää lietteenkäsittelyn ja biokaasun tuotannon ohjaamiseen tarkoitetut kannettavat ja kiinteät kaasuanalysaattorit ja erityisesti näihin olosuhteisiin suunnitellut virtausmittaukset.

Lue lisää

Kannettavat kaasuanalysaattorit

Kannettavat savukaasuanalysaattorit nopeaan ja tarkkaan savukaasun pitoisuusanalyysiin esimerkiksi poltinsäätöön. Kannettavat kaasuanalysaattorit, näytesondit ja näytteenkäsittely-yksiköt.

Lue lisää

Kaasuanalytiikka

Sintrol on pitkän linjan kaasuanalysaattoritoimittaja, jonka valikoimiin kuuluvat kaasuanalysaattorit, happianalysaattorit ja kaasukromatografit. Kaasuanalysaattoreillamme voidaan toteuttaa muun muassa päästö- ja prosessimittausjärjestelmiä tai ilmanlaadun analysointijärjestelmiä.

Lue lisää

Neste

Nesteiden analysointijärjestelmät ja -laitteet puhtaiden vesien sekä prosessi- ja jätevesien analysointiin. Valikoimasta löytyvät myös pH-mittarit, johtokyvyn ja liuenneen hapen mittarit, sekä sameusanturit ja kiintoaineanturit nesteille.

Lue lisää

Pölymittarit

Pölynmittaus on toimiala, jonka tarve lisääntyy jatkuvasti kiristyvien ympäristönormien vuoksi. Sintrol on teollisen pölynmittauksen edelläkävijä. Meillä on jo yli kahdenkymmenen vuoden kokemus pölymittareiden kehittämisestä, valmistamisesta ja myynnistä sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Pölymittareissamme yhdistyvät pitkän linjan oma tuotekehitys sekä laaja teollisen asiakaskunnan tuntemus. Siksi pystymme kehittämään ja tarjoamaan luotettavia ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivia ratkaisuja eri teollisuuden aloille.

Lue lisää

Järjestelmäkomponentit

Kaasuanalysaattorijärjestelmien komponentit. Lämmitetyt näytelinjat, näytesondit, jäähdyttimet ja kosteusvahdit, sekä rotametrit, pumput ja konvertterit.

Lue lisää

Ilmanlaatu

Toimitamme ilmanlaadun valvonta- ja mittausjärjestelmiä, sekä ilmanlaadun mittaukseen soveltuvia erittäin herkkiä ilmanlaadun analysaattoreita jäännöskaasujen mittaukseen. Ilmanlaadun tuotevalikoimasta löytyvät myös ympäristöilman hiukkasanalysaattorit ja ympäristöpölyn näytteenottimet.

Lue lisää

Päästömittaukset

Ratkaisemme asiakkaidemme päästömittaustarpeet ja toteutamme esimerkiksi polttolaitosten ja jätteenpolttolaitosten päästömittausjärjestelmiä. Toimitamme kaasuanalysaattoreita hapen, hiilidioksidin ja muiden kaasujen mittauksiin sekä hiukkaspäästömittareita. Toimitamme myös päästömittausratkaisuja muun muassa laivateollisuuteen.

Lue lisää