Tuoteuutiset

Tuoteuutiset

Kaasuanalysointiratkaisu kryogeeniselle heliumille

LD8000 MultiGas yhdistettynä PlasmaDetek2 ilmaisimeen havaitsee O2-N2-CnHM pitoisuudet sekä veden epäpuhtaudet kryogeenisessä heliumissa. Laitteisto valvoo jatkuvasti heliumin puhtautta online-tilassa. Vaadittu alue tämän tyyppiselle sovellukselle on tyypillisesti 0-100 ppm O2 ja N2, 0-25 ppm kosteudelle ja 0-10 ppm CnHM. Koska heliumin kustannus on tärkeä tekijä, yksikkö on suunniteltu varmentamaan alhaisen näytteen kulutuksen säilyttäen kuitenkin nopean vasteajan.

Lue sovelluskortti kaasuanalysointiratkaisusta kryogeeniselle heliumille

Lue lisää LD8000 Multigas –kaasuanalysaattorista ja muista edustamistamme tuotteista

 

Erittäin kestävä ja kevyt UV-tarkastusvalaisin aerosolisuihkeella

Labino MidBeam 2.0 on erittäin kestävä käsikäyttöinen valaisin erityisesti raskaan teollisuuden haastaviin työskentelyolosuhteisiin. Kompaktissa valaisimessa on neljä LEDiä koteloinnissa, joka on halkaisijaltaan vain 8 cm:ä. MidBeam 2.0 on nyt saatavilla aerosolisuihkeelle tarkoitetulla Athena-lisävarusteella. Innovatiivinen lisävaruste on kiinnitetty MidBeam 2.0 UV-valaisimeen, joten NDT-tarkastaja voi halutessaan käyttää aerosolisuihketta samanaikaisesti voimakkaan UV-valon kanssa.

Lue lisää tuotteesta Labino MidBeam 2.0 Athena

 

AMI CACE - UUSI tapa mitata kationivaihdettu johtokyky ilman hartsia

Keksimällä johtokykymittauksen ikään kuin uudestaan, SWAN on pystynyt laskemaan käyttökustannuksia poistamalla hartsin tarpeen huuhteluineen ja täten vähentänyt merkittävästi ylläpitokustannuksia. Samalla mittauksen suorituskyky ja toistuvuus on parantunut.

AMI CACE:n vasteaika anionien tunnistamisessa on lyhentynyt myös merkittävästi. AMI CACE mittaa sähkönjohtavuuden, kationivaihdetun sähkönjohtavuuden ja laskee pH:n sekä alkalointiaineen arvot.

0,055 – 1 000 µS/cm mittausalueellaan AMI CACE on nyt saatavilla oleva tulevaisuuden instrumentti syöttöveden, höyryn ja kondensaatin mittauksiin.

Lue lisää Swan AMI CACE

 

Optimaaliset virtausmittaukset voimalaitoksiin

Sintrol-korkeapainevirtausmittaukset soveltuvat kattiloiden korkeapainevesien ja höyrylinjojen virtausmittauksiksi ja toimituksemme sisältää aina myös mitoituspalvelun, jolla voidaan varmistua pienimmästä mahdollisesta tehonhäviöstä voimalaitoksissa. Mitoituspalvelu sisältää virtausteknisen tarkastelun lisäksi myös putkistonrakentamiseen sisältyvät suunnittelupalvelut, joissa laitteen sopivuus valittuun putkistostandardiin ja PED-Moduliin ja sen hitsausviisteiden yhteensopivuus muihin putkiston esivalmisteisiin on otettu huomioon.

Sintrol-virtausmittaukset toimitetaan ISO-5167 mukaan räätälöityinä tuotteina, jotka on suunniteltu ja optimoitu asiakkaan toimittamien prosessiarvojen ja vaatimusten mukaisiksi. Laitevalmistus tapahtuu painelaitedirektiivin (PED) 97/23/EC Moduuli–H tai ASME normien sekä EN-ISO-9001 & 14001 laatu- ja ympäristönormien mukaisesti.

Lue lisää korkeapainevirtausmittauksesta

Durag GmbH on uudistanut läpikanavan opasiteettimittauksensa

D-R 290 2nd generation - uusi sukupolvi on valmiina mittaukseen!

Opasiteettilaite sopii erinomaisesti keskisuurten – suurten pölymäärien mittaamiseen. Mittaus perustuu valon vaimenemisen mittaamiseen mittauspolulla kaasun kastepisteen yläpuolella. Opasiteetti eli tummuus voidaan laskennallisesti kalibroinnin kautta muuntaa massaksi eli mg/m3 tmv.

Laitteen elektroniikka on päivitetty nykyaikaiseksi, mikä takaa tuen saatavuuden vähintään 10 vuodeksi. Samalla laite on tullut yhteensopivaksi Duragin uuden mittausfilosofian kanssa, jossa laitteet ovat yhdistettävissä yleiskäyttöiseen D-ISC ohjauskeskukseen, sekä kommunikoivat huolto-ohjelmisto D-ESI 100:n kanssa. D_ESI tuo tullessaan etäyhteydet sekä useita käytännöllisiä ominaisuuksia. D-ISC:n avulla voidaan hoitaa yhteydet maksimissaan neljään Duragin laitteeseen.  

Mittaussignaalin vastaanottoilmaisimet on päivitetty Duragin uuden ilmaisinkonseptin mukaiseksi, mikä mahdollistaa uusien direktiivien vaatimat suoritusarvot. Laite on hyväksytty EN 15267, QAL 1 mukaan ja sitä voidaan siis käyttää kaikkiin mahdollisiin keskisuurten ja suurten pölymäärien mittauksiin, sekä raportointiin toiminta-alueensa puitteissa. D-R 290 2G on mekaanisesti yhteensopiva ensimmäisen sukupolven laitteiden kanssa.

 

Laitteiden asennusperiaate

 

Lue lisää D-R 290 2G opasiteettilaitteesta

Syyskampanja Yxlon Smart EVO röntgenlaitteet

Kaikista malleista 10 % alennus kun teet tilauksesi syys-lokakuun aikana.

Lue lisää Smart EVO röntgenlaitteista, katso esittelyvideo ja tutustu Yxlon:iin.

Jalostamokaasujen analysointia kompaktilla MultiDetek2 kaasukromatografilla

Kompakti MultiDetek2 kaasukromatografi yhdistettynä PlasmaDetek2 (PED) ilmaisimeen soveltuu loistavasti alhaisten H2-O2-N2-CH4-CO-CO2 pitoisuuksien analysointiin petrokemian kaasuista kuten propeenistä, eteenistä, propaanista, buteeneistä, butaanista ja myös muutamista muista kaasuista.

Lue sovelluskortti jalostamokaasujen analysoinnista

Lue lisää MultiDetek2 kaasukromatografista

 

 

Hydro-Probe Orbiter on kestävä kosteusanturi sekoitussäiliöihin ja kuljettimiin

Hydro-Probe Orbiter -mikroaaltoanturi on erityisesti suunniteltu betoniteollisuuden sekoitusprosesseihin. Mikroaaltoanturia voidaan kuitenkin käyttää myös paikallaan olevana anturina esimerkiksi kuljetuslinjan yläpuolella tai siilon alla, joten se on helposti mukautettavissa myös mm. hiekka-, rehu- tai kiviainesteollisuuden prosesseihin. Lukuisten asennusvaihtoehtojen ja eripituisten mittapäiden ansiosta mikroaaltoanturi voidaan asentaa erityyppisiin sekoitussovelluksiin.

Lue lisää Hydro-Probe Orbiter -kosteusanturista, lataa esite ja tutustu tarkemmin edustamaamme päämieheen Hydronix:iin.

 

OneProd Eagle –langaton värähtelymittausjärjestelmä pyörivien koneiden jatkuvatoimiseen valvontaan

OneProd Eagle hankkii automaattisesti värähtelysignaalit sekä lämpötilatiedot langattomalla anturilla. Anturi käsittelee mittatiedot ilman muita erillisiä osia, sekä siirtää tiedot langattomalla yhteydellä valvonta-alustaan. Eagle aloittaa mittaukset automaattisesti kun värähtelytasot ylittävät ennalta asetetut kynnysarvot.

Lue lisää langattomasta värähtelymittausjärjestelmästä.

Apollo 1.0 - Langaton UV-valon ja valkoisen valon mittari

Labino APOLLO 1.0 on tarkka ja helppokäyttöinen radiometri / fotometri UV-A-säteilyn ja näkyvän valon mittaukseen. Mittalaitteessa on erillinen anturiyksikkö, jonka tiedonsiirto toimii Bluetooth:lla. Langaton anturiyksikkö mittaa 5 metrin etäisyydellä lukijayksiköstä. Taustavalo syttyy automaattisesti mitattaessa pimeässä tai hämärässä valaistuksessa. Mittaustapahtuma on nopea, sillä sekä näkyvän valon, että UV-valon alue säätyy automaattisesti.

Lue lisää Labino APOLLO 1.0 UV-valon ja valkoisen valon mittarista

Paperiteollisuuden nesteiden ja jätevesien mittaukseen soveltuvat painelähettimet saatavilla Sintrolilta

PMC:n patentoidut, uppoasenteiset painelähettimet kehitettiin alun perin ratkaisemaan teollisuuden haastava mittausongelma – tarkka ja luotettava paineen, pinnan ja vakuumin mittaus prosesseissa, joissa mitattavana on viskooseja ja tukkivia nesteitä. Tänä päivänä paperitehtaiden haastavat sovellukset, sekä samankaltaiset teollisuussovellukset ratkaistaan maailmanlaajuisesti näillä painelähettimillä. Myös upotettavia malleja on saatavilla erityisesti pohjaveden, jäteveden ja meriveden syvyys- ja pinnanmittaussovelluksiin. Tyypillisiä käyttökohteita upotettaville painelähettimille ovat muun muassa kaivot, padot, kastelujärjestelmät sekä jätevesilaitokset. Nerokkaan kaapelin läpivientiratkaisun ansiosta lähetin on erittäin vesitiivis ja on osoittautunut kestäväksi ratkaisuksi tuhansissa käyttökohteissa.

Verkkosivuillamme on esitelty muutamia esimerkkejä painelähettimien laajasta valikoimastamme, tutustu tästä ja kysy lisää!

 

Olympus IPLEX NX videoendoskooppi - Ammattilaisen valinta visuaaliseen tarkastukseen

IPLEX NX on Olympuksen uusi runsain ominaisuuksin varusteltu videoendoskooppi, joka mahdollistaa visuaalisen tarkastuksen ennen pääsemättömissä olleista kohteista. IPLEX NX yhdistää videoendoskoopin korkealaatuisen kuvan intuitiiviseen käyttöliittymään, ergonomiseen rakenteeseen sekä tarkastusolosuhteissa vaadittavaan kestävyyteen. Selkeät, kirkkaat kuvat sekä loistavat mittausominaisuudet ylittävät varmasti odotukset.

Lue lisää Olympus IPLEX NX videoendoskoopista

Hihnavaaka jatkuvaan materiaalivirran mittaamiseen

Muutamasta tonnista tuhansiin tonneihin.

Tarkkuusluokat: 0.5, 1, 2.

Myös MID hyväksyntä ja ATEX mallit saatavilla.

Lue lisää hihnavaakapunnituksesta

 

Binder Group on erikoistunut prosessi- ja biokaasujen mittaamiseen

Kaasuja mitattaessa mittausolosuhteet, kaasujen pitoisuudet ja virtausolosuhteet putkessa ovat oleellisia oikean tuloksen saavuttamiseksi. Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi kaikki COMBIMASS ja VACOMASS -tuotteet ja -järjestelmät kalibroidaan asiakkaan prosessia vastaavissa olosuhteissa Binderin CAMASS-virtauslaboratoriossa.

COMBIMASS-tuotteet kaasun virtausmittauksiin

COMBIMASS-sarjan virtausmittarit toimivat lämpötilaeroa mitaten. Periaate tekee niistä käytännössä huoltovapaita normaaliolosuhteissa ja hyvin kestäviä raskaissakin olosuhteissa. Lopputuloksena on tarkka ja olosuhteet huomioonottava virtausmittaus. Lämpötilakompensointi kuuluu osana kaikkiin mittauksiin.

Kaasuanalysaattorit biokaasun mittaukseen

Binderin kaasuanalysaattoreita on saatavilla kannettavia ja/tai kiinteästi asennettavia malleja. Kaksikäyttöisyys on kätevää, kun tulee tarve mitata satunnaisesti.

Lue lisää prosessi- ja biokaasujen mittausratkaisuista

Laadukkaat säröntarkastusaineet Sintrolilta

Bycotest RP20 punainen tunkeumaväri on vesipestävä ja liuottimella poistettava tunkeumaväri, jolla on loistavat tunkeutumisominaisuudet ja laajat sovellusmahdollisuudet. Korkealaatuisista fluoresoivista väreistä ja liuottimista valmistetuilla fluoresoivilla tunkeumaväreillämme pienimmätkin halkeamat ja pintavirheet voidaan havaita. Bycotestin puhdistusaineet ovat erinomaisia tuotteita ammattikäyttöön ja ne sopivatkin loistavasti puhdistusaineiksi ja tunkeumanesteen poistoaineiksi säröntarkastukseen. Magneettijauhetarkastukseen toimitamme värilliset ja fluoresoivat magneettijauheet sekä valkoiset kontrastimaalit. Tuotevalikoimaa täydentävät kestävät magnetointilaitteet ja Labino UV-valaisimet.

Katso tuotevalikoimamme tunkeumanestetarkastukseen

Katso tuotevalikoimamme magneettijauhetarkastukseen

Kaasuhälyttimet työntekijöiden turvaksi

Protégé ZM on varustettu yhden näppäimen käynnistyksellä, säädettävällä äänihälytyksellä ja helppolukuisella näytöllä. Riittää, kun kytket kaasuhälyttimen päälle ensimmäistä kertaa – mittari tekee itse loput. Kaasuhälytin toimii tehtaan oletusasetuksin, joten siihen ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Kun kaasumittari on aktivoitu, sitä ei tarvitse ladata tai kalibroida.

Protégé ZM yhden kaasun hälytin on saatavilla seuraaville kaasuvaihtoehdoille: Hiilimonoksidi (CO), Happi (O2) ja Rikkivety (H2S).

Lue lisää Protégé ZM kaasuhälyttimestä

Opsiksen päästömittausjärjestelmien mittaustekniset vaihtoehdot esitellään nyt uudella videolla

 Opsis-päästömittausjärjestelmässä on kolme vaihtoehtoa tehdä mittapäiden asennukset:

  • Läpikanavan asennus (Insitu)
  • Sivuvirtausyksiköllä (FastLoop)
  • Näytteenotto kuumana ja märkänä (Hot wet extractive = HWT)
 
 
 

Kannettava XRS4 pulssiröntgen 370 kVp

Golden Engineering on tuonut markkinoille uuden kannettavan XRS4 pulssiröntgenin 370 kVp. XRS4 pulssiröntgen on täysin akkutoiminen 18 V:n DeWalt akulla. Paino akun kanssa 10,5 kg ja yhden tunnin DeWalt akkulaturi. Tällä pulssiröntgenillä on valikkopohjainen ohjelmisto ja helposti muutettavat pulssiasetukset.

Lue lisää XRS4 pulssiröntgenistä

Drexelbrook Universal IV mittauslähetin jatkuvatoimiseen pinnanmittaukseen

Drexelbrook Universal IV on monikäyttöinen mittauslähetin nesteille, lietteille ja rakeisille aineille. Soveltuu myös useita eri faaseja sisältävän säiliön rajapintamittaukseen. Malli Pro on varusteltu Cote-Shield-tekniikalla, joten sen toiminta ei häiriinny likaantumisesta. Malli Lite on edullisempi vaihtoehto sovelluksiin, joissa anturin likaantumista ei tapahdu.

Lue lisää Universal IV mittauslähettimestä

FALCO kiinteä VOC-hälytin maksimoi laitoksen ja työntekijöiden turvallisuuden

Ääriolosuhteisiin suunnitellussa VOC-hälyttimessä on kiinteä PID-anturi, joka on nyt entistä parempi ja käytettävissä myös rankoissa sääolosuhteissa. Kosteuden kestävä ja likaantumista estävä malli minimoi lukeman liukuman ja pidentää käyttöikää, sekä varmentaa luotettavat ja tarkat tulokset.

Lue lisää Falco VOC-hälyttimestä

Erittäin kestävä, kevyt ja vesitiivis UV-valaisin tarkastuskäyttöön

Labino MidBeam 2.0 on erittäin kestävä käsikäyttöinen UV-valaisin erityisesti raskaan teollisuuden haastaviin työskentelyolosuhteisiin. Tällä UV-valaisimella on myös vesitiivis IP68-luokitus. MidBeam 2.0 UV-valaisin koostuu neljästä LED-valosta, jotka antavat erittäin tasaisen säteen. Perusversio MidBeam 2.0 tuottaa intensiteetin> 4500 µW/cm2 (etäisyydellä 38,1 cm), varusteltu valkoisen valon LEDillä jälkitarkastusta varten.

Lue lisää Labino MidBeam 2.0 UV-valaisimesta

Terminen massamäärämittari FT1 saatavilla nyt ATEX-hyväksynnällä

Fox FT1 terminen massamäärämittari on entistä monipuolisempi ATEX-hyväksynnällä ja uusilla ominaisuuksilla kuten HART-optiolla. FT1 massamäärämittari soveltuu useiden kaasujen tai kaasuseosten mittaukseen esimerkiksi maakaasulle, ilmalle, paineilmalle, hiilidioksidille ja vedylle. Gas-SelectX-ominaisuuden ansiosta laite on jo valmiiksi kalibroitu useammalle kaasulle, joista käyttäjä voi yksinkertaisesti valita soveltuvan vaihtoehdon vaikka kenttäolosuhteissa.

Lue lisää FT1-massamäärämittarista

 

DNV-GL tyyppihyväksytty järjestelmä laivojen päästömittauksiin

Opsiksen DNV-GL tyyppihyväksytty laivojen päästömittauksiin tarkoitettu M800 järjestelmä mittaa SO2 ja CO2 pitoisuudet käyttäen referenssimenetelmiä NDUV ja NDIR. Myös NOx-pitoisuudet voidaan mitata samoilla analysaattoreilla. Mittauksessa käytetään läpikanavan menetelmää ja vastaanottimelta valo johdetaan optista kuitua pitkin analysaattorille. Järjestelmä ei vaadi minkäänlaista kaasun käsittelyä. M800 järjestelmällä voidaan käyttää jopa yhdeksää erillistä valopolkua, mikä mahdollistaa poistokaasujen mittauksen useiden pesureiden jälkeen yhdellä järjestelmällä.

Lue lisää M800 laivateollisuuden päästömittausjärjestelmästä

Dürr HD-CR 35 NDT –kolme laserpistekokoa yhdessä CR-skannerissa


Dürr HD-CR 35 NDT on TreFoc-teknologialla varustettu CR-skanneri. TreFoc-teknologia tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää kolmea erikokoista laserpistettä tiedon lukemiseen kuvalevyltä käyttäen samaa optiikkaa. Laserpisteen koot ovat: 12,5 mm, 25 mm ja 50 mm. CR-skannerin käyttökohteita ovat korroosiomittaukset ja yleiskuvat, hitsaussaumojen tarkastukset, ilmailuteollisuuden tarkastukset, sekä komposiitit. Koska oikea laserpisteen koko voidaan valita kohteen ja kuvatyypin mukaan, saavutetaan sovelluksen optimitulos.

Lue lisää CR-skannerista

Soikioratasmittarit vaarallisille nesteille

Macnaught MX-soikioratasmittarit on suunniteltu vaikeisiin mittausolosuhteisiin nesteiden virtausmittareiksi. Soikioratasmittari spesifioidaan mitattavan nesteen mukaan, jotta mittarin osat kestävät juuri kyseisessä kohteessa. MX-soikioratasmittareiden valikoimasta löytyvät virtausmittarit polttoaineen ja öljyn, liuottimien ja syövyttävien kemikaalien mittaukseen.

Lue lisää MX-soikioratasmittareista

Protégé ZM on luotettava ja huoltovapaa kaasuhälytin yhdelle kaasulle

Protégé ZM henkilökohtainen kaasuhälytin on edullinen ja luotettava suojavaruste työntekijälle, joka työskentelee ympäristössä, jossa voi esiintyä myrkyllisiä tai herkästi syttyviä kaasuja tai hapen puutetta. Kaasuhälytin on varustettu yhden näppäimen käynnistyksellä, säädettävällä äänihälytyksellä ja helppolukuisella näytöllä. Kun Protégé ZM kaasuhälytin on aktivoitu, sitä ei tarvitse ladata tai kalibroida ja se toimii kaksi vuotta vaatimatta mitään huoltotoimenpiteitä. Protégé ZM soveltuu siis erinomaisesti ympärivuorokautiseen, yhtämittaiseen käyttöön kahden vuoden ajan.

Lue lisää Protégé ZM kaasuhälyttimestä

APM RL2000 pölyävien kiintoaineiden pinnanmittauksiin

APM RL2000 soveltuu käytettäväksi halkaisijaltaan alle viiden metrin siilojen kiintoaineiden kosketuksettomaan pinnanmittaukseen esimerkiksi sementille, hiekalle, kalkille, jauhoille ja muille vastaaville kiintoaineille. RL2000 mahdollistaa pölyävän kiintoaineen jatkuvan pinnanmittauksen luotettavammin ja tarkemmin kuin muut perinteiset pinnanmittauslaitteet, minkä lisäksi tämä jatkuvatoiminen pinnanmittauslaite on kustannustehokas ja erittäin helppo asentaa.

Lue lisää pölyävien kiintoaineiden pinnanmittauksesta

Päästömittauksia vähäisellä huoltotarpeella

Opsis-päästömittausjärjestelmä on saavuttanut ensimmäisenä mittausjärjestelmänä maailmassa EN15267 sertifioidun 1 vuoden huoltovälin. Kahden vuoden kenttätestien perusteella todennettiin, että Opsis päästömittausjärjestelmän kalibrointi on pitävä, eikä järjestelmä tarvitse kuukausittaisia nolla- tai aluekalibrointeja.

 

  • Kalibrointiväli 1 vuosi (nolla ja span)
  • Näytettä koskematon mittaus
  • Mittaustietojen tallennus ja laajat etäyhteysmahdollisuudet

Katso video vuosittaisesta kalibroinnista OPSIS-sivustolta >>

Tai lue lisää OPSIS-päästömittausjärjestelmistä Sintrolin sivustolta >>  

 

Yxlon SMART EVO röntgenlaitteet ovat entistä kevyempiä

Yxlonin kannettavat SMART EVO röntgenlaitteet kestävät käsittelyä ja haastavia olosuhteita teollisuusympäristöissä. Ulkokuori suojaa hyvin metallikeraamista röntgenputkea ja muita tärkeitä osia. Röntgenputkiyksiköt ovat entistä kevyempiä, mikä tekee niiden käsittelystä ja sijoittamisesta nopeampaa. Röntgensäteen laserosoittimen aktivointi tapahtuu laitteen kyljessä olevalla painikkeella ja putken kaasun paine on helposti luettavissa mittarissa. Suurjännitteen asetettu arvo saavutetaan erittäin nopeasti ja myös jäähdytysominaisuuksia on paranneltu. Uusi Yxlon SMART EVO tekee kaiken mitä ennenkin, mutta paremmin ja nopeammin!

Lue lisää Smart Evo röntgenlaitteista

 

Kompakti ja ekonominen massavirtauksen mittalaite kiintoaineille

MF 3000 on mikroaaltotekniikkaan perustuva, metalliputkessa virtaavan kiintoaineen massavirtauksen mittaamiseen tarkoitettu laite. Materiaalin liikuttelu voi tapahtua pneumaattisesti tai painovoiman avulla. Laitteen mittausalue on erittäin laaja; muutamasta kilosta tonneihin tunnissa. Mitattavan materiaalin partikkelikoolla ei ole suuria rajoituksia, se voi olla yhdestä nanometristä aina kahteen senttimetriin asti. Koska MF 3000:n mittauspää ei työnny putken sisäpintaa syvemmälle, ei se aiheuta häiriötä materiaalin virtaukseen.  

Lue lisää MF 3000 massavirtauksen mittalaitteesta 

Prosessianturit ja vahvistimet pH-mittauksiin Knickin valikoimasta

Knick Memosens pH-anturit ovat kosketuksettomalla digitaalisella tiedonsiirrolla varustettuja prosessiantureita, joita voidaan käyttää esimerkiksi Stratos Pro -vahvistimen kanssa. Monipuolinen anturidiagnostiikka antaa kattavat tiedot anturin toiminnasta ja Knickin ylivoimainen virtapiiriteknologia varmistaa alhaisen lämpenemisen ja erittäin pitkän käyttöiän.

Knick Memosens pH-anturit ovat ensiluokkaisia prosessiantureita, jotka voidaan laajan lisävarustevalikoiman ja prosessiliitäntämahdollisuuksien ansiosta räätälöidä mihin tahansa prosessikohteeseen. Memosens-tuotevalikoimasta löytyvät myös anturit johtokyvyn ja liuenneen hapen mittaukseen.

Lue lisää Memosens pH-antureista

Lue lisää Stratos Pro –vahvistimesta

 

 

Olympuksen 27MG ultraäänipaksuusmittari korroosio- ja paksuusmittauksiin

Ultraäänipaksuusmittaus on nopea, kustannustehokas ja materiaalia rikkomaton mittaustapa. Olympus 27MG on edullinen ultraäänipaksuusmittari korroosio- ja paksuusmittauksiin.

27MG ultraäänimittarilla saadaan tarkat mittaukset esimerkiksi sisältä ruostuneista tai syöpyneistä metalliputkista ja säiliöistä. 27MG ultraäänipaksuusmittarin automaattinen luotaimentunnistus nopeuttaa laitteen käyttöönottoa.

Lue lisää Olympus 27MG ultraäänipaksuusmittarista